عکس دستگاه نام کالا قیمت به تومان مقدار اضافه به لیست
دستگاه هاگ اسکوات IFP طرح سالتر 18,950,000 تومان  عدد
تی بار ایستاده 4,450,000 تومان  عدد
مولتی کراس 28,500,000 تومان  عدد
مولتی جانگل 8 کاره 94,000,000 تومان  عدد
مولتی جانگل 5 کاره 51,900,000 تومان  عدد
کراس آور 19,500,000 تومان  عدد
مولتی جانگل 4 کاره 46,150,000 تومان  عدد
کراس آور 14,500,000 تومان  عدد
نیم کراس 9,750,000 تومان  عدد
پشت بازو و سیم کش 9,400,000 تومان  عدد
لت 13,750,000 تومان  عدد
قایقی 13,250,000 تومان  عدد
پشت ران خوابیده 9,850,000 تومان  عدد
جلو ران 9,850,000 تومان  عدد
قفسه سینه باترفلای 9,950,000 تومان  عدد
سرشانه 9,650,000 تومان  عدد
جلو بازو 9,550,000 تومان  عدد
قایقی 9,450,000 تومان  عدد
لت 9,450,000 تومان  عدد
بارفیکس کمک وزنه ای 9,950,000 تومان  عدد
اسمیت 21,500,000 تومان  عدد
تی بار IFP 6,950,000 تومان  عدد
ساق پا نشسته IFP 5,650,000 تومان  عدد
نیمکت چند حالته IFP 3,850,000 تومان  عدد
نیمکت تخت IFP 1,950,000 تومان  عدد
دستگاه شکم مکانیکی IFP 11,950,000 تومان  عدد
میز پرس بالا سینه IFP 6,850,000 تومان  عدد
میز پرس زیر سینه IFP 6,950,000 تومان  عدد
میز پرس سینه IFP 6,325,000 تومان  عدد
خرک اسکات دروازه ای IFP 14,950,000 تومان  عدد
خرک اسکات IFP 11,800,000 تومان  عدد
دستگاه هاگ پا 11,850,000 تومان  عدد
دستگاه پرس پا 11,850,000 تومان  عدد
رک دمبل 2,750,000 تومان  عدد
جا صفحه 2,350,000 تومان  عدد
جا هالتر 850,000 تومان  عدد
پرس پا 18,500,000 تومان  عدد
پرس سینه 14,950,000 تومان  عدد
پرس سرشانه 14,950,000 تومان  عدد
پرس بالا سینه 14,950,000 تومان  عدد
اچ بالا 14,950,000 تومان  عدد
لت 14,950,000 تومان  عدد
کات باسن 14,950,000 تومان  عدد
اچ پایین 14,950,000 تومان  عدد
میز پرس بالا سینه 5,850,000 تومان  عدد
میز پرس زیر سینه 5,950,000 تومان  عدد
میز پرس سینه 5,750,000 تومان  عدد
خرک اسکات 7,750,000 تومان  عدد
باترفلای 17,545,000 تومان  عدد
پشت ران 17,435,000 تومان  عدد
جلو ران 17,545,000 تومان  عدد
داخل پا و خارج پا 18,645,000 تومان  عدد
مولتی هیپ 17,545,000 تومان  عدد
بارفیکس کمک وزنه ای 18,205,000 تومان  عدد
جلو و پشت ران نشسته 18,095,000 تومان  عدد
پشت بازو دیپ 17,435,000 تومان  عدد
سرشانه 17,435,000 تومان  عدد
جلو بازو و پشت بازو 17,325,000 تومان  عدد